Verollepanossa kylän maiden tuotto selvitettiin siten, että eräs määrä manttaalia maata erotettiin kunkin kylän omistukseen ja siitä sitten määritettiin vero ( toteutuneen tuoton mukaan ? ). Valitettavasti en tiedä kuinka verollepano ja sarkajakoinen omistus toteutettiin yhtäaikaisesti. Ehkä sarat olivat osin vanhaa perua ( tai kokonaisala ) ja niiden ja uusi kokonaismäärä erotettiin kruunun (metsä )maasta ? Se tuntuu varmalta, että verollepano ja sarkajoko olivat molemmat yhtäaikaa voimassa. Verollepanossa oli käytössä eräät taulukot, joiden perusteella omistus määriteltiin ( manttaali peltoa oli n. 9ha peltoa Etelä-Suomessa ). Muistan katsoneeni taulukoita, mutta en juurikaan enempää muista. Asian toteutus riippuu taulukon maan luokituksen yksityiskohtaisuudesta. Jos luokitus on esim. pelto, metsä, ruokosara, vesi - luokitus, niin sarkajakoisuus voidaan yhdistää maan erotukseen helposti. Mutta muistan jossakin luokituksessa olleen myös suon ( kärr ). Ja Isojaon jälkeen oli talon maat eräällä luokituksella, mutta pitäisi kai tutkia maakirjaa luokituksen selvittämiseksi. Voiko maarekisterin luokitusta tässä yhteydessä käyttää ? Ei kai ? Asia on hieman hankala täältä käsin ratkaista ! Olen myös kuitenkin melko varma, ettei varsinaista jyvitystä suoritettu verollepanon ja sarkajaon sekä Isojaon yhteydessä.