Siis talonpoikainen omistus ( ? ) julistettiin ja saatiin seuraavasti: Tontti määrää pellon, pelto metsän, metsä ruokosaran ja ruokosara veden. Herää kysymys, että miten suot määräytyivät omistajuudeltaan ? Kysymys herää, koska em. luettelossa ei näy soita lainkaan. Mutta kuuluivatko suot em. luettelon metsiin ? On siis tässä suhteessa pohdittava aiemmin mainitsemaani verollepanon taulukkoa. Siellä erotetaan joistakin muista säädännän kohteista kärr ( eli suo yleensä ? ), mutta jos suo erotellaan metsistä, niin silloin alussa esitettyyn luotteloon ei kuulu kärr eli suo ( siksi, että kärr ja metsä erotettiin lainsäätäjän laatimassa taulukosa ollen lainsäätäjän kanta asiaan ). Täma taas tarkoittaa sitä, että suon omistajuus määräytyy muulla tavalla kuin talonpoikasen omistajuuden tavalla ja suot eivät siis sisälly talonpoikaisiin metsiin.

Yllä mainittu luettelo on Vuoden 1734 Laissa mainittu omistuksen määräytymisen säädös ja siis suot eivät sen perusteella kuulu talonpoikaiseen omistajuuteen. Mutta tuossa laissa mainitaan muualla sen suomennoksessa ja sen Rakennuskaaressa luhtasuo ja sille ehkä omistaja löytyy. Mutta onko luhtasuo ruotsiksi kärr vai merkitseekö kärr suomeksi suo ( yleensä ) ? Asia on todella hankala. Ja suomennoksesta on ehkä esitetty varsin häkellyttäviä kommentteja ja määrityksiä.

Nyt sitten lukija ehkä muistaa sen, että Vuoden 1734 Laista esitin sen, että ko.laista on tehty suomennos 1759 ja tästä suomennoksesta löytyy kaksi toisistaan poikkeavaa ( paljon ) näköispainossuomennosta. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että samasta laista eli Vuoden 1734 Laista on sen rakennuskaaresta erilaiset suomennokset painettuina kirjoina. Kumpi on oikeellinen ? Silloin joskus aikanani tein lopputyön näistä suomennoksista toisen varasssa kokonaan ja tämän prof. EJH hyväksyi ja nyt minusta tuntuu siltä, että tämä hyväksynnän saanut lopputyö nojautui oikeelliseen suomennokseen. Mutta miten on käsiteltävä mahdollisesti virheellistä suomennosta ? Ja on eräs toinekin asia. Asetuskokoelmassa ( sisältää Suomen lait ) on eräs teksti, jonka mukaan em. Vuoden 1734 laki on voimassaolevaa oikeutta ( en muista varmasti asiaa, onko näin ? ). Mutta finnlexissä taas asiaa käsitellään kokonaan eri tavoin. Finnlexissä mainitaan ko. lain eräät kohdat kumotuiksi. Se, että Vuoden 1734 Laista on kaksi erilaista suomennosta on todellakin sietämätön asia ja myös em. finnlexin juttu on todella hämmentävä ja sietämätöntä on myös se luhtasuo asia. Arvelisin kuitenkin, että kaikki tässä osiossa esitetyt asiat ovat oikeellisesti käsitelty silloisessa Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden oppituolissa. Ja esitänkin vielä kiitoksen kaikista todellakin hyvään hallintoon kuuluvista asioista ja tapahtuneista seikoista. Lisäksi olen ehkä kiitollisuuden velassa erääseen ruotsinkielen opetukseen kuuluvaan seikkaan nähden. Olen tänään pohtinut koko asiaa paljon. Myös kiitos menee opetusministeriölle todella merkittävien seikkojen suhteen, kyse oli erittäin hyvästä hallinnosta. Esitänkin kaikille syvällisen kiitokseni kaikille em. tahoille.