Kun talolle ( kylälle ) on erotettu maansa ja vetensä ja rajat käyty, niin ( ainakin joskus on ollut mahdollista ) voidaan myydä osa manttaalia ja olen aavistellut, että kauppakirjassa voidaan määrätä miltä alueelta eli pellolta, metsästä, ruokosarasta tai vedeltä ko. myyty osa manttaalia ¨murretaan ( lohkominen ). Tämä on eri asia kuin siirtokylän perustaminen. Mutta murtamisen paikan em. alueissa määrää kai toimitusinsinööri ja, kun on murrettu, niin talon manttaali pienenee murretun osan manttaalia mukaan, jolloin vaikkapa neljännestalonpoika muuttuu vaikkapa 0,18888 osaiseksi talonpojaksi, eli talon ( tontin )manttaali pienenee em. kokoiseksi ja se aiheuttaa vähenemisen talon kaikissa maankäytön muodoissa, koska tontti määrää pellon jne. ? Manttaalia voitiin myös pilkkoa eli syntyi talo, jossa maat ja vedet saivat osuuden tontin ( manttaalin ), tultua jaetuksi, tontin osien mukaan. Esim. yhden manttaalin talo ja tontti pilkottiin kahteen yhtäsuureen osaan, jolloin syntyneisiin jakotuloksiin tulivat maat ja vedet talo-osuuksien mukaan eli tontti ( puolikas ) määrää pellon ( puolikas manttaali peltoa ) jne Herää kysymys murtamisessa, että jos murrettiin manttalia vaikkapa metsästä ja tontti määräsi syntyneessä tilanteessa tilntessa em. 0,1888 suuruisen talon synnyn, niin kenelle kuului se osa tonttia, peltoa ja ruokosaraa sekä vettä, joka vähennettiin alkuperäisestä talon ( talon metsän manttaali aiheutti ) suuruudesta,siiloin, kun vähennettiin niin, että talosta tuli 0,1888 manttaalin suuruinen ( kaikkia maankäytön muoja koskien ). En tosiaankaan tiedä kuinka asiassa meneteltiin tällöin. No niin tämän osion kertomani voivat olla aikalailla virheellisiä ja kyse on vain tieteelliistä spekulaatioista. Aiemmin olin kai hieman eri käsityksessä, tai sitten en ollut. Vaikuttaa sille, että vaikkapa metsämanttaalin eräs suruus, joka myydään aiheuttaa em. ajattelun ja toteutuksen ja kuitenkin voidaan erottaa metsässä, sen alueella, ainoastaan murrettua metsämanttaalia rajapyykein ( alue ). Metsämanttaalin murrettu alue voidaan saada pyykitettyä ja erotettua koko talon metsämanttaalista em. seurauksin, mutta ostaja saa vain metsästä aluetta, vaikka koko talo muuttuu manttaaliltaan ?