Maarekisterissä oli merkittynä manttaali ( tontin ? ), mutta maankäytön alat oli merkitty myös ja niitä vastaavat manttaaliluvut. Nyt täytyy sanoa, etten ole varma em. manttalilukujen määräytymisestä, mutta ehkä kyse oli siitä manttaalista, joka oli Isojaon yhteydessä tapahtuneeseen erotukseen ( maan ja veden ) kuuluvaa ja nämä manttaalialat kai pitäsi niihin tulleiden muutosten mukaan määrätä manttallilukuineen. Mutta maarekisterissä on jotain sellaista, joka on saanut minut epäilemään koko rekisterin oikeellisuutta. Maarekisterin edeltäjä maakirja oli varmaankin oikeellinen. En kuitenkaan halua kommentoida enempää koko asiaa. Sanon kuitenkin, että aimpana esittämäni käsitys tontin manttaalin suuruuden vaihtelusta silloin, kun esim. metsän käyttöä alkuperäisen metsämanttaalia kohden alalta lisättiin, lienee kuitenkin virheellinen käsitys ja tontin manttaali on alkuperäisen erotuksen suuruinen kai lähes aina, jos ei muita manttaalialoja muutettu ( ja siten tontin manttaalia ). Manttaalialoja ei kai voinut muuttaa kovinkaan yleisesti ( halkominen, murtaminen ? ) ? Myös voi olla niin, että kylän alkuperäinen manttaali esitettiin maarekisterissä ja sitten vastaavasti talojen manttaalit. En nyt muista miten manttaaleja esitettiin maarekisterissä. Talon halkomisessa tai alan lohkomisessa talon tontin manttaali myös muuttui maarekisterin mukaan, käsittääkseni ja muistaakseni.