Kyläosuus lasketaan tontin manttaaleista. Eli jos kylässä on 10 tonttia ja jokaisen tontin manttaali on 1,0000, niin kyläosuus on 1/10 yhdelle tontille ( kotitarve on eri asia, mutta se on helposti konstruoitavissa kyläosuuteen juridisesti ).