Kirjoitin toiseen blogiini siitä tapauksesta, että tontti määrää pellon jne. koskisi vain Isojakoa ( ja verollepanoa ) ja, että metsämanttaalin rakenteeseen kuuluu mahdollisesti monen kotitarpeen suuruinen varautuma ( ja siirtokylävarautuma sekä kruunun osuus ).