Hallinnollisprosessuaaliset käytännöt varmaankin ovat jo tapaoikeuslaki tai tulevat jopa kirjoitetuksi laiksi, myös tuomioistuin käytännöt ovat sellaisia, joten tietty tunnustus oikeustilalle on saavutettu. On kuitenkin kysyttävä ovatko käytännöt oikeaan tieteelliseen teoriaan nojaavia ? Maanomistuksen suhteen tulee esim. kysyä onko nykyisissä metsissä metsämanttaalissa kruunun puuta osa ? Mutta tämä ei enempää minulle kuulu, olen aiemmin puhunut asiasta. Olen kai sanonut kaiken sen mikä minun tuleekin sanoa, joten olen hiljaa.