Jos vaikka neljännestalonpojan kalastusta halutaan nostaa puolitalonpoikaiskalastukseen, voi tämä tapahtua vain myös tontin manttaalia kohottaen neljänneksestä puoleen, jolloin taas pellon, metsän ja ruokosaran manttaaleita kohotetaan vastaavasti. Käsittääkseni desimaaliluvut tontin manttaaleissa syntyvät aivan samalla tavoin eli veden manttaalia jos halutaan kohottaa voi se tapahtua vain tontin manttaalia kohottamalla siten, että veden manttaalin desimaaliluku kohoaa, kun tontin manttaalin luku kohoaa vastaavasti ( ja pellon, metsän sekä ruokosaran manttaalit kasvavat vastaavasti ). Ja pääsääntö on siis se, että tontti määrää pellon, pelto metsän, metsä ruokosaran ja ruokosara veden. Jos vaikka ruokosaran manttaalia halutaan kohottaa ( vallintaansa ottaen ) esim 1,0000:sta 1,0080:een, niin täytyy  kaikkien osatekijöiden manttaalia kohottaa vastaavasti. Esim. veden manttaalin kohottaminen tapahtuu kalastuksen intensiteettiä kohottaen, mutta tontin manttaalin vastaava kohotus on edellytyksenä veden manttaalin kohottamisen sallimiselle ( ja myös pelto, metsä sekä ruokosara ). Nyt epäilen, että olen tämän mahdollisen tieteellisen totuuden esittänytkin diplomityössäni silloin joskus kauan sitten, vaan en muista mitä silloin sanoin. Minulla on myös epäilys, että muutama kurssikaveri haluaa tehdä näistä talonpoikaisoikeuksista väitöskirjan ja se olisikin mitä toivottavinta. Tärkeä kysymys on se, että millainen on esim. vesimanttaalin suuruus kalayksiköissä mitattuna ja vastaavasti mikä on sen tuottosuuruus ( rahayksiköissä ). Sitten pitää vielä yhdistää pelto, metsä, ruokosara ja vesi tuottoina ja tontti määrää kaiken. Asia on hyvin oleellinen ja mielenkiintoinen. Nyt olen kyllä jonkin verran epävarma edellä esittämäni oikeellisuuden suhteen. Joskus luin jostain lähteessä markanmaasta, joka olisi edellä tavoitellun mukaista tuoton suuruutta maasta saatuna.