Laadin uuden kirjoituksen siitä tapauksesta, että asuinalueen arvo kohoaa ja mielestäni tämä ei aiheuta arvonnousua viereiselle viljelysmaalle. Kirjoitus on toisessa blogissa.