Kenen puusta ts. kenen mailta otetusta puusta tervaa poltettiin ? Tervaa vietiin aina ulkomaita myöden historiallisina aikoina. Tervan poltto oli tärkeä elinkeino.