Muutama sana vielä talon manttaalista ja asuttamisesta. Jos on yksi ruokakunta tutkittavana esimerkissämme, niin silloin talon manttaali on 1,0000 ja siis Vuoden 1734 Lain mukaan tämä talo saa yhden manttaalin peltoa ( ja metsää etc. ) ja vasta, kun talo oli täysin asuttunut saattoi talo raivata ( poltto ) lisää peltoa. Yhden manttaalin taloon, kun muutti toinen perhe, niin oli 2,0000 manttaalin talo täysin asuttunut ja vasta sitten sai raivata peltoa lisää ( ja ottaa lisää talon metsästä poltto- ja rakennuspuuta ja muuta mitä laki salli ). Yksi manttaali peltoa on yhden ruokakunnan saama määrä maan fructustuottoa ja se on talon kotitarveoikeuden suuruinen, jos talon manttaali oli 1,0000. Yksi manttaali peltoa on Etelä-Suomessa n. 9 ha jonkin laatuista maata. Metsän kotitarveoikeus ovat lain luettelemat oikeuden kohteet.