Kaupungit tarvitsivat rakennus- ja polttopuuta. Jos talonpoikaiseen metsämanttaaliin kuului kruunun osuus, niin tyydyttikö se kaupungin tarpeet ? Ja käytettiinkö sitä puuta talonpoikaisilta mailta ?