Nyt on niin, että talonpojan kiinteistöä tarkastellen ( tila / Jakolaki ) ei rakennuslupaa tule maanviljelijän kiinteistölle, vaan rakennuslupa tulee tulevaisuuden rakentamisen käyttöyksikölle eli rakennustontille, joka on Jakolain mukaan tila ja nykyisen lain mukaan kiinteistö.Ja jos rakennuslupa annettiin määräalalle, niin, on se kuitenkin maanviljelijän omistuksesta ja käytöstä eriävä yksikkö ja siis rakennuslupa ei tule maanviljelijän käyttömahdollisuuksien piiriin, vaikka se onkin tilan mailla. Näin ollen käyttömahdollisuudet ovat eriytyneet eri yksiköihin ja siis maanviljelijä ei voi hakea rakennuslupaa määräalan omistajan rakennuspaikalle, eikä valmiille rakennustontille. Maanviljelijä ei voi myöskään määrätä sen käytöstä, jolloin juridisesti on kyse eri hyödykkeestä määräalassa ja valmiissa rakennustontissa. Tuottoarvoperustaisesti em. tapauksissa tuotot rakennustontista lankeavat tonttiin liittyen ja juridisena tarkasteluna rakennustontti on rakennusluvasta syntyvät maan arvon kohoamiseen johtavat oikeutukset itsessään pitävä ( arvon kohoamisen aiheet ). Sama koskee määräalaa ( nykyisin ei kai enää määräaloille rakennuslupia myönnetä ja määräalat tulee lohkoa pakolla ? ).