Sikäli kuin oikein muistan, on Vuoden 1734 Laissa mainittu yksi suotyyppi eli luhtasuo ( veden rannan suo ), joka on ehkä ( en muista ) saanut omistajan ( oikeuden subjektin ) itselleen ja muut suotyypit ovat laissa säätämättömiä omistaja - eli oikeuden subjekti tyypiltään. Koska luhtasuo on saanut subjektinsa ja se erotellaan laissa erillisenä yksikkönä, on syytä olettaa, että muiden soiden kohtalo oikeuden subjektin suhteen määrätään laissa jossain vaiheessa ja siis suotyypit eriävät lain tarkoittamista metsistä. Toistaiseksi ne suot ovat kruunun soita. Myöskään en ole lukenut asetuskokoelmaa kattavasti ja siis voi olla säädöksiä edellä esitetystä poiketen tai kruunu on myynyt soita yksityisille sekä nyt puhun muistinvaraisesti ( toki en muista edes katselleeni karttoja ). Minulla on aavistus, ettei aina ole luettu soita Isojaon yhteydessä talonpoikaismaahan kuuluviksi ( talot ), mutta kartoilla suot esiintyvät kyllä, vaikkakin talon maihin kuulumattomina ( ei ole luettu talon tiluksiin kuuluviksi ).