Olen siis tarkastellut kylän kalaveden oikeutta suhteessa muun oikeusubjektin oikeuteen nähden samassa kalastuksessa. Esim. karisiian kalastusoikeus verkoilla kylän vedessä suhteessa saman karisiian kalastukseen harrilaudalla. Kyse on siis eri pyydyksin kalastamisesta. Mutta voi olla kyse saman kalastuksen kalastusoikeudesta samoin pyydyksin, mutta eri oikeussubjektien kesken. Mielestäni kaikki tarkasteluni on tieteellisesti pätevää. Toki on asioita, joita ei ole kaiketi modernina aikoina esitetty. Koppelfischerei on luonteensa vuoksi yhteiskalastusta kylän kalavedessä.