Ehkei pidä puhua yhteiskalastusoikeudesta, vaan yhdessä kalastamisen oikeuksista. On kyllä perusteltua epäillä yhdessä kalastuksen oikeuksia olevan olemassa, sillä Välirajalain rajankäynnissä käytiin rajaa toista kylää vastaan ja siis kyse oli säädännöstä, jossa säädettiin kylän oikeudesta vain toisen kylän rinnalla sekä sitä vastaan ja siis muiden poissulkevuus koski siis vain toista kylää ja kalastusoikeus sai eräänlaisen jaon talonpoikaisoikeuksissa. Välirajalaki koskee muistaakseni vain kylän oikeuksia, eikä käsittele muiden oikeuksia, jotka eivät ole rannan omistuksen perusteella määräytyviä. Näin ollen kylän rajojen sisällä olisi ehkä mahdollista Ontuvan Eriksoninkin kalastaa verkoilla, joka kylän rajon sisällä oleva oikeus oli myös rannan omistajan oikeus ( rannanomistaja kylä ) Eriksonin oikeuden ollessa kokonaan muuta kuin kylän oikeutta ( Erikson oliko talonpoika maata omistamattomana, ollessaan esim. kulkumies tms. ) ? ). Onko näin ? Sen tulevaisuus selvittää, jos selvittää ? Tavallisesti ajatellaan niin, että ainoastaan talonpojalla ( ja siis rannan omistajalla ) oli kylän yhteisellä vesialueella oikeus kalastaa ylipäätään jollakin pyydyksllä ja mikään muu taho ei saanut oikeuksia veteen. Mutta onko tämä totuus ?