Vuoden 1734 Lain mukaan erotellaan suot metsäalueista ja näin ollen suot eivät kuulu em. lain pääsäännön mukaan talojen tiluksiin ( ja sittemmin tilojen tiluksiin ). Mutta on voitu tehdä erillisluovutuksia lailla tai asetuksella tms. päätöksellä tai on voitu ostaa kruunulta suo talon tiluksiin liitettäväksi. Olen puhunut asiasta aiemminkin.