Säätääkö Vuoden 1734 Laki vain talonpoikien keskinäisiä suhteita antaen esim. metsän omistukselle suojaa vain toista talonpoikaa vastaan ? Näin ollen onko mahdollista, että säätyä vailla oleva kulkumies Ontuva Erikson saakin oikeuden hakkuisiin talonpojan metsän esiintymisalalla ? Ainakin Erikson on oikeutettu perustamaan siirtokylän ja saa siis raivata ( kaskeaminen ) peltoa ilman maksua maasta ja ottaa aineksia pääkylän metsästä ( mm. poltto- ja rakennuspuu ). Näin säätää Vuoden 1734 Laki ja sen yksi edeltäjistä eli Kuningas Kristoferin Maanlaki 1442.