Aiempaan viitaten on syytä kysyä ovat sosiaaliset normit heti syntyessään laki vai kehittyvätkö ne laiksi myöhemmin ? Voi olla, että asia on yhdentekevä, sillä normeilla voi olla ankara velvoittavuus ja siis vaikuttavat kuin laki. Näin ollen yhteisön normit määräävät edullisen kauppapaikan syntyä ja voi yleisesti sanoa, että laki ne määrää ja sittemmin kaupungin rakentamisen ja käytön järjestys eli asemakaava. Yksinäinenkin ihminen noudattaa joitakin sosiaalisten normien kaltaista säännöstöä ja siis VOH:n väittämät yksinäistalotkin perustavat säännöstöön ja kai siis lakiin. Minusta laki on edullisen kauppapaikan määräävää kaikissa oloissa.