Niin on, etteivät kaikki sosiaaliset normit kehity laiksi, mutta osa kehittyy laiksi ( huom. maan tapa / tapaoikeus ). Kuitenkin sosiaaliset normit ovat kaikkia velvoittavia. Ja jos normit kehittyvät laiksi myöhemmin, niin laki määrää suveriinisti asioita. Ja näin ollen esim. kaupunginlait ( historiassa tunnetut ) määräävät ja määrittävät edullisen kauppapaikan ja tällä on yleinen tunnustus ja hyväksyntä. Mikä sitten on valtio, on esim. filosofian asia ja jätän asian teoriaa paremmin tunteville. Niin ei voi olla, että kauppapaikka syntyisi normeista / laista riippumatta ja siitä irrallaan. Laki sallii sopimisen ja suunnitelman eli kaavoituksen esiasteen.