Vuoden 1734 Laki tunnustaa - maan tavoista lähteneet - oikeudet talonpojalle maahan ja veteen, mutta miten on muiden laita suhteessa maahan ja veteen ? Ja antaako laki siis suojaa muita kansalaisia vastaan tunnustetuissa oikeuksissa talonpjalle ? Jo Kuningas Kristoferin Maanlaki tunnusti talonpojan oikeudet, mutta mitä oikeuksia muilla oli ? Onko oikeushistoria luotettavaa ? Oikeushistoria nojautuu kai Haatajan oppeihin, mutta näyttää sille, että Haatajan opit ovat ainakin osin virheellisiä. Pitäisi lukea prof. Langin teoksia, joissa hän ainakin vuonna1905 mainitsee talonpoikaisen oikeuden olevan agraarikommunismia.