Vesialueen rajat kylien välillä on käyty selventävän lain eli ns. Välirajalain mukaan. Mutta kalavesi ja vesialue ovat käsitteellisesti eri asioita. Muistaakseni Vuoden 1734 Laki puhuu kalaveden vallinnasta, mutta on myös käytössä käsite vesialue. Vesialuetta ja kalavesialuetta voidaan myydä. Välirajalaki puhuu välirajasta vedessä ( vai vedellä ? ). Jos puhutaan vedessä tarkoitetaan oikeudessa mukanaollen, samoin voidaan puhua kalavedessä tai kalavedellä. Toivon mukaan tämä meni nyt oikein.