Vielä sittenkin. Käsittääkseni kaupunkien lievealueiden maan arvo on kokonaan jurdiikan määräävää ja näin ollen esim. raakamaan kohonnut maan arvo ei ole perusteltua, myöskään edullinen kauppapaikka - teorialla, sillä juridiikka kumoaa sen teorian. Toki olen itse iteseänikin kohtaan kriittinen. Jurdiikka on maan arvon perusta kaupunkien reuna-alueilla. Jo valmis rakennustontti omaa oikeudet, jotka kuuluvat maan uudelleen muokkaantumiseen juridisesti ja siten koko rakannusmaatontin arvo kuuluu rakennustontin omistajalle ja tällöin edellytetään hankittua rakennuslupaa omistettavaksi. En tiedä onko kukaan samaa mieltä kanssani. Koska päättelyni voi olla virheellistä, niin on mahdollista ettei koko maan arvon kohoamisen teoria koskaan ole valmis ja selvä. Kauppahintateoria saa osakseen sen kritiikin, että ehkäpä maksetaan tyhjästä ja sitä ei osata arvioida. Edullinen kauppapaikka teoria varmaanki kritisoi jurdiikkateoriaa sanoen edullisen kauppapaikan määräävän juridiikkaa, mutta näin ei ole.