Mahdollinen uusi säädäntö täytyy perustua täyden fructuksen omistukseen ja vanha kotitarveperustaisuus täytyy kumota uudella lailla.