Koko maa- ja vesioikeuden ongelmisto on hyvin vakava asia ja olisi syytä kumota, väitöskirjatöiden jälkeen, vanhat kotitarve oikeuteen perustuvat säädökset kaikki ja laatia kokonaan uusi maanomistuslaki. Olen aiemmin pohtinut sitä, että voidaanko säätää em. oikeuksia kumoavaa lakia lainkaan, en muista mitä silloin sanoin.