Tieteellinen teoria muodostuu, kun jotkut kansalaiset esittävät järkevän teorian. Ja jos on kilpailevia, keskenään ristiiidassa olevia teorioita, niin julkisuus niillekin poikkeaville uusille esiintuleville teorioille tulee taata ja ainakin professorin on tunnusttava ne teoriat, joita ei saada kumotuksi teorioiksi, jotka voivat edustaa totuutta. Milloin jokin vanha teoria näyttääkin sekä osoittautuu uuden teorian valossa epätodeksi, niin silloin on uusi teoria hyväksyttävä tieteelliseksi totuudeksi asiassa. Toki voidaan joutua tekemään tieteellisiä tutkimuksia alalla. Olen vuosien mittaan esittänyt, ikään kuin tieteellistä spekulaatiota, mutta kyllä tavoittelemani totuus lienee totuus maa- ja vesioikeudessa.