Professorit ja muut tiedemiehet ja hallinto- ja tuomioistuinvirkamiehet ovat tietysti sidoksissa kulloinkin vallitsevaan tieteelliseen käsitykseen asioiden todellisuudesta. Näin ollen VOH, EJH, OH sekä PVV ja muut ovat sidottuja heitä koskevaan tieteelliseen käsitykseen totuudesta edustamallaan alalla. Ja he voivat erimielisyyksien sattuessa vedota päätöksensä pohjautuneen tieteelliseen vallitsevaan totuuteen. Mutta jos tiede onkin virheellistä, niin sitten tulee tehdä uutta tiedettä. Virheellisyyksien esille tuominen aihuttaa uuden teorian tuottajalle usein hankalan tilanteen. Miten saada asia esille ja tiede muuttumaan ? Asiassani käsittääkseni prof. EJH on myöntänyt talousoikeuden tieteen virheellisyyden jo 1980 - luvulla, mutta vakavien ongelmien vuoksi asia ei ole tullut vielä julkisuuteen. Ei niin, että EJH vastustaisi totuuksien esilletuloa, mutta mahdollisesti joku muu on voinut vastustaa. Myös OH, VOH ja PVV sekä EJH voivat vedota vanhoihin KH:n oppeihin, koska muutakaan ei ole heidän virkansa hoidon aikana esitetty siten, että se olisi tullut heidän tietoonsa. Mutta jos on hvaittu virhe talousoikeuden opetuksen sisällössä, niin on asiaa ensin pohdittava ja havainnon mukaan tiede tulee uudistaa teorioiltaan. Nyt on sellaisen aika.