Mutta onko esim. syysvesikalastus rannanomistajan talonpoikaisoikeuden poissulkevaa ? Muistaakseni alueen toimistuskartassa ei näkynyt kylänrajoja, jolloin on syytä epäillä, että syys- ja kevätkalastukset olisivat talonpoikaisoikeuden poissulkevaa ( talonpoikainen kylän oikeus, jota Välirajalaki säätelee ). Entä muut kalastukset, vaikkapa jossain kalalajissa ( taimen ja siian kalastus sekä muikun kalastus syksyllä ... vaikkapa siian kutukalastus ) ? Oliko jollain esim. verkko tai pitkäsiimakalastusoikeus vaikkapa syyskalastuksen ohella ? Minun on mahdotonta selvittää tällaista asiaa ja arvelen, ettei varmuutta asiaan enää kaikilta osin saada. Nimi syyskalastus kyllä viittaa oikeuteen syksyllä ja voi viitata johonkin kalalajiin, esim. juuri siian kutukalastus. Kevätkalastus voi viitata vaikkapa hauen ja ahvenen kutukalastukseen. Toisaalta nämä kalastukset koko lahdella olivat kartalle merkityin rajoin erotettu muista samanlaisista kalastuksista ja, kun kylän rajoja ei ollut, niin totuus lienee se, ettei rannanomistajan kyläoikeudella saanut kalastaa milloinkaan syys- ja kevätvesissä. Asia on hankala selvittää ja varmaankaan ei prejudikaatteja löydy. Siis se on todennäköistä, että syys- ja kkevätkalastusoikeuksista olivat muut poisuljettuja ellei sitten kys ole jostakin koppelfischereistä näillä alueilla. Jako syys- ja kevätvesiin voi koskea myös kaikkea mahdollista kalastusta, jolloin olisi näiden osalta jokin kalastuksen kalenterijaotus. Mutta rannaomistajan talonpoikaisoikeus tuskin oli syys- ja kevätvesissä voimassa ja olisin varovaisesti sillä kannalla ettei myöskään ole koppelfischereistä kyse syys- ja kevätvesissä. Olen ollut muistaakseni aimmen sillä kannalla, että asiassa on kyse Välirajalain tarkoittamasta oikeudesta ja olellista on tietysti se, että näytti sille, että syys- ja kevätvedet omisti rannan asutuksen talonpoikaisasutus, mutta varauksia tämän suhteen voitaneen esittää. Oliko etäomistuksia ?