Vaikuttaa sille, että oikeus metsän puustoon oli siis kotitarveoikeutta, mutta oliko etukäteen jokin standardi mitta kuutiometreinä metsän käyttäjälle määrätty lainsäätäjän tai muuten viranomaisten taholta ? Nyt tuntuu siltä, että standardi mitta on ollut olemassa, vaikka Vuoden 1734 Laki toteaakin, että puuta sai ottaa "kukin tarpeeseensa". Myös muita metsän antimia sai ottaa, esim. tuohta.