Jos minunkin esille tuoma maa- ja vesioikeuden vakava virheellisyys tulee julkisuuteen - ja jo ennen sitä, niin ilmoittavat ne juristit ja maanmittarit, jotka ovat tienneet asiasta, totuuden, joka on hyvin looginen ajatellen sääty-yhteiskunnan juridisia ja taloudellisia oloja. Tuskin heitä nyt kovinkaan monta on. Toivon asialle pikaista ratkaisua.