Minun mielestäni on selvää, että peltojen ja metsien omistus pitää olla nykyisen käsityksen mukainen ( kohtuullinen, järkevä ja normaali käyttö ). Koska vesialueiden osalta veden tuotosta suurin osa lienee talonpoikaista omistusta, niin on pyrittävä nykyisestä kalaveden käytön asteesta sellaiseen tulokseen, jossa saadaan mahdollisimman suuri kalastuksen määrä hyödynnettyä eli vesiä pitäisi hyödyntää täysipainoisesti. Ja se voi toteutua myös niin, että koko kalaveden tuotto kuuluu talonpoikaiseen omistukseen. Olen aiemmin esittänyt laajaa kalastusyritysmallia, mutta ehkei sellainen ole toteutettavissa. Ja tietysti on selvää, että se osuus kalavesistä, joka jo nyt on talonpoikaisessa omistuksessa kuuluu talonpoikaiseen omistukseen. Soiden osalta tulee löytää hedelmällisessä kansalais-, politiikko-, ja viranomaiskeskusteluissa sellainen ratkaisu, joka on kaikkia jollain tapaa tyydyttävä ratkaisu. Itse olen sillä kannalla, että ainakin suuria avosoita tulee suojelukäyttöön asettaa. Vaikuttaa sille, että suot sittenkin ovat kruunun omistuksessa, mutta niitä koskien tulee talouskäyttö / suojelukäyttä - tasapaino saavuttaa koko valtakunnan alueella. Itse en usko, että se käännös Vuoden 1734 Laista on oikeeellinen, jonka olen nyt viimeaikoina hankkinut. Se käännös, joka minulla oli vuonna 1990 lienee oikeellinen käännös. Omasta puolestani suot voisivat kuulua myös talonpoikaiseen omistukseen, kansalaiset ja Eduskunta päättäköön asiat. Nyt on maan ja veden omistuksesta tehtävä useampikin väitöskirja.