Maan tapa ilmaantuessaan lopulta johtaa lakiin tai muuhun oikeusjärjestykseen. Olen sanonut, että maan ja veden käyttötarkoitus määrää tapaan perustuvan lain tai oikeusjärjestyksen säännösten sisällön. Näin varmaankin on.