Siis karman laissa uhrilla on velvollisuutensa. Hänen tulee suorittaa hyökkäys rikkojaa kohtaan. Ja asetelma on sellainen, että uhri on pelottavan ylivoimainen rikkojan kokiessa altavastaajana suoranaista pakokauhua, mikä kouluttaa rikkojaa parhaiten ja olellista on rikkojan kokema ylivoimainen hyökkäys, jolloin rikkoja palaa synnyille syville itsessään ja peloisaan ja hädissään ottaa opikseen. Itse parannus tapahtuu niin, että rikkoja lopulta huomaa toimineensa omien perimmäisten mielipiteidensä vastaisesti so. olleessan pala Jumalan rakkautta huomaa rikkoja toimineensa rakkauden eli oman olemuksensa vastaisesti ja hän korjaa asian katumuksella ja parannuksentekohalulla vapaaehtoisesti. Uhrin synnyttämää kauhua rikkoja tarvitsee siksi, että rikkojan on tiedettävä mitä hän itse sai aikaan lähimmäisessä, jolloin tunnistetaan se mitä pohjimmiltaan ei rikkoja itse asiassa halunnut, lisäksi on rikkoja herätettävä perimmäiseen tietoisuuteensa, jotta hän ymmärtäisi itseään.