Sis kyllä ne vanhat kotitarveoikeussäännökset tulee ainakin peltojen ja metsien osalta kumota. Vesialueista toivon, että saadaan viisas ja hyvä ratkaus. Soiden osalta muistuttaisn, että intuitiivisesti minulla on ollut käsitys suon kuivattamisesta pelloksi olevan mahdollista. En tiedä voiko suon kuivattaa metsäksi. Kuitenkaan maanomistuksen pääsääntö ei tunnusta soiden kuulumista talonpoikaiseen omistukseen. Jos tunnustaa, niin olkoon sitten niin. Toivon hyvää ratkaisua soiden omistuksen suhteen.