Maallinen on arvotonta, on suuntauduttava sisimpäänsä.