No niin. Todettakoon, että rakennusluvat annetaan tonttijaon kiinteistöjen omistajille. Tonttijaon laatii kaupungin kiinteistöinsinööri. Kuitenkin maasta maksettiin ainaki lähes kaavatonttien mukaan ( joskus aiemmin , ainakin likimäärin, kun maksetaan heti kohta " rakennusmaaksi  muuttuessaan ", kuitenkin hanke vaikuttanee + arvonnousun leikkaus ... en nyt enää muista lain sisältöä ). Se tarkastelu, jonka olen suorittanut pätee myös raakamaahan. Ja nykyisin on maankäyttösopimuksia, kuten olen ilmaissut ja siis sellaisenaan ei niihin tarkasteluni päde.

Jos tarkastellaan maasta maksettavaa hintaa siten, että pohditaan asiaa maan menetyksinä ( jolloin ja joista korvaus lankeaa ), niin viljelysmaan omistajahan menettää viljelysmaan ( ikuisiksi ajoiksi ), josta täysi korvaus viljelysmaan menetyksenä pitäisi maksaa. MUTTA ei viljelysmaan omistaja mitään rakennusmaata ( rakennusluvat saatuaan jollekulle ) menetä, koska hän ei koskaan mitään rakennuslupia saakaan ( ellei itse ryhdy rakentajaksi ). Näin ollen korvaus menetyksinä tarkastellen on se, että maksetaan korvaus vain viljelysman arvon mukaan.