Maan arvonnousua tarkastellen voidaan esittää seuraavaa: Kun esim. peltomaalta ajatellaan tulevaisuudessa myydyn tontteja, niin yksikään kaavatontin myyty alue ei ole rakennustonttien myymistä niin, että tulevaisuuden tonteilla olisi rakennusoikeus. Myös vaikka lohkomiset olisikin suoritettu ei rakennuslupaa ole maanomistajalla kaavoitetulla alueellaan, joten ei hän myy rakennustontteja tulevaisuudessa. Näin ollen ei diskontattessa voidan laskea tieteen matemaattisella kaavalla pellolle tulevaisuuden rakennusoikeuksien määräämää arvoa. Vain peltomaan arvo on olemassa. Tulevaisuuden tonttien myynnit ovat vain peltomaan myyntiä tulevaisuudessa, vaikka lohkominen olisikin suoritettu. Diskonttausajatuksen mukaan pitäisi tulevaisuudessa myydän rakennustontteja eli rakennusluvallisia tontteja, mutta tällaisia ei peltomaan omistaja itselleen saa ellei ryhdy itse rakentamaan ( ks. aiemmat kommenttini asiassa ). Siis eihän peltomaan omistaja saa tulevaisuuden mitään rakennusoikeuksia myydäkseen niitä eteenpäin. Tulevat tonttien omistajathan saavat rakennusluvat JA rakentavat tontille, miten peltomaan omistaja jotenkin saisi peltomaan arvon ylittävää arvoa itselleen näiden tulevaisuuden tonttien omistajilta eikä tonteille lankeavasta ajankohdasta riippuvista arvonnousuista ( maa myydään nykyhetkessä ), arvonnousun tapahtuessa tosiasiassa vasta tulevaisuudessa ? Ei mitenkään ! Esittämäni on voimakkaasti eroavaa nykytieteen käsityksestä.