Kuitenkin odotan ja odotan. Hän vastasi piirrostani koskevaan kysymykseen ja hän se oli ja kaikki on jo selvää.