Minusta arvo nousee vasta, kun joku on saanut rakennustontin rakennusoikeuden ja ryhtyy rakentamaan. Nykyinen tieteellinen käsitys taas on, että arvonnousu tapahtuu  silloin, kun detaljikaava ja yleiskaava ovat tulleeet lailliseksi ( sekä taajaman läheisyys on vaikuttamassa ). Kaavasta riippuvaa arvonnousua opetti prof. PVV. Virallinen arviointitekniikan tiede on minusta virheellistä. He, jotka ostavat viljelysmaata, jossa on detaljikaavan tontteja ovat kokonaan eri asemassa kuin viljelysmaan omistaja: He toteuttavat kaavan. Jos tehdään sellainen teoreettinen oletus, että kaava ei, sen tultua lailliseksi, toteudu lainkaan, niin kuinka silloin voidaan ajatella viljelysmaan omistajan saaneen tulevaisuuden rakennustonttien myynnistä aiheutuvaa arvonnousua. Silloin historiallinen tarkastelu johtaa ajassa taaksepäin mentäessä, että historialliset tulevan arvioinnit olivat erehdys: Omistiko silloin viljelysmaan omistaja mitään rakennustontteja, nykyajassa totuus tiedetään.

On hyvin vaikeata oikeuttaa viljelysmaan omistajaa saamaan kaiken arvonnousun itselleen kaavatontissa, kun kuitenkin kaavan toteuttajat saavat myös kohonneen tonttimaan arvon itselleen saadessaan rakennusoikeuden. Silloinhan olisi kaksi edunsaajaa, mikä on aikalailla hämentävää.. On suorastaan mahdotonta antaa viljelysmaan omistajalle arvonnousua, joka tulee tyhjästä. Tämä liittyy siihen joskus käytyyn keskusteluun maan ansiottomasta arvonnoususta. Viljelysmaan omistajalle tuleveaan arvonnousuun ei löydy mitään perustetta.