Kruunun maapolitikasta voi sanoa sen, että Kruunu toki antoi käyttää maitaan niille oikeuksia luovuttaen, mutta se myös pidätti itsellään tuottavaa maata- ja vettä. Tämä tapahtuu myös paikallisesti. Esim. metsien metsämanttaalin kruunun osuus metsämanttaalista. Oikeuksien tuoton pidättäminen kruunulle kertoo sen, että missä asemassa kruunu oli hallintoalamaisiinsa nähden, juuri pidätyksen paikallisuus kertoo jo paljon kruunun asemasta.