Kauppahintamenetelmä on yksi tapa arvioida maan arvoa. Ajatellaan, että kauppavaihdossa syntyy arvoa. Mutta löytyykö arvoa, joka olisi se oikea arvo ? Kohteet maakaupassa olivat jurdisesti määriteltyjä. Kaavatontti on eri asia kuin kaavan toteuma eli rakennustontti, juridisesti ja kaupan kohteena. Olen tarkastellut asiaa aiemmin. Sen kyllä sanon, että tulevaa pitää tavallaan myös kauppahintamentelmässä arvioida, eihän kaavatontti kuitenkaan ole sama kuin rakennustontti, jossa on jo rakennuslupa jollekulle myönnetty. Mitä pitäisi maksaa kaavatontista ? Unohdetaan nyt sitten TKK:n virallinen oppi ja todetaan siis, ettei kaavatontin alueesta pitäisi maksaa kuin viljelysmaan arvo. Edustavat kaupat arvioinnissa nojautunevat virheelliseen ajatteluun: Ei pitäisi maksaa sitä mitä joku pyytää ja siis mikä onkaan käypä hinta tai edustava kauppahinta. Onko juridista perustaa kauppahinnoilla ?