Talonpoikaisoikeuden kotitarpeen määrä kalaa tulee saada saaliiksi talonpoikaisoikeuden esiintymisalalla vuotuistuottona kestävästi vuodesta toiseen. Vesimanttalin rakenteessa tulee määrittää sellainen pinta-ala vettä, josta em. kotitarve saalis saadaan. Lisäksi kuuluu määrittää siirtokyliä varten vastaavasti ala, joka on niin suuri, että kalaansaalis saadaan jatkuvasti. Lisäksi vesimanttaaliin kuuluu edellisten lisäksi myös kruunun osuus. Kaikki nämä edelliset pinta-alat määritetään vesimanttaalin suuruuden pinta-alavaateessa paikallisesti ja tapauskohdin. Muistaakseni olen esittänyt nyt esitetystä teoriasta hieman poikkeavia näkemyksiä tai esitykseni ei ollut oikein tyydyttävä. Käsittääkseni se, jonka nyt esitin on totuus. Mutta onko Välirajalaissa jotakin jyvityksestä mainittu ? Kyllä on mainittu. Onko vesitiluskuvioita, jotka määräävät manttaalin suuruuden silloin, kun Välirajalain mukaan maatilusten määrätessä vesimanttaalin suuruutta erotetaan vettä ? En tiedä onko tiluskuvio - riippuvaa määritystä toimitettu, mutta Välirajalain tekstissä puhutaan myös vesialueen jaosta. Lyhyesti: Em. vesien osakkaiden on saatava sellainen ala vettä, että kaikkien tarpeet tulevat tyydytetyksi täysin vuodesta toiseen paikallisesti tapauskohdin.