Fyysikot pohtivat ongelmaansa ja pyrkivät luomaan yhtenäisyysteoriaa. Mutta mitä filosofit sanovat tähän asiaan ? Yhtenäisyysteoria on Ontologinen Idealismi. Ts. tajunnan "kuvien" ( tai tietoisuuden ) ulkopuolella ei ole mitään fyysistä tai ei fyysistä maailmaa. Fysikaalinen onkin mentaalista, jota Ontologinen Idealismi julistaa. Filosofit eivät pidä paljoa melua itsestään. Siis myös rakkausteoria asetettakoon ehdokkaaksi ongelman ratkaisuksi. Tajunnan tai tietoisuuden sisältö, esim. tajuntakuvat, eivät tarvitse fyysistä tilaa. Esim. fyysisenä kapaleena pidettetty radio vaatii fyysisen tilan, mutta fyysistä radiota ei olemassakaan ja fyysistä tilaa ei ole missään maailmankaikkeden kolkalla. Eikä ole fyysisiä etäisyyksiäkään. On vain tietoisuutta ja siis muotojen ja värien maailman "kuvat" ovat tilaa vaatimattomia objektejä havainnoissa ( kaikessa aistimisessa ). Kohteet muotoina ja väreinä ovat standardoituja ja ovat tuntemuksia ainoastaan eli tuntemuksissa rakkautta, koska havainto tai ajatus ja toiminto aina tuntuu joltakin ( kaikki psyykkinen, joka ainoana on olemassa tuntuu aina joltakin, pahuus on vääristynyttä rakkautta, mutta rakkautta kuitenkin ). Jumala on Tosirakkauskirjo ja se on kaikkeus.