Maa- ja vesioikeuden klassinen tulkinta on satoja vuosia vanha. Mutta Haatajan esiin tuoma moderni tulkinta perustuu ehkä talonpoikausluokan itsensä suorittamaan ajatteluun ja luuloon maa- ja vesiomaisuuden luonteesta. Jotkut ovat kyllä kaiketi tienneet ollevansa luvattomilla teillä. Haataja tuskin on itse tätä ymmärtänyt. Näin ollen suurimmaksi osaksi ei kyse ole tiede- ja maahuijauksesta.