Koko maanmittausonglema on hyvin vaikea asia ja on toki kohdistettava ymmärräystä asiaan kuuluville professoreille: En itsekään haluaisi virantoimituksena ratkoa koko juttua. Sama koskee muuta asiaankuuluvaa virkakuntaa. Mutta jotain on tehtävä ja ehdotankin omalta osaltani, että asiasta käynnistetään tiedemies- ja virkakuntakeskustelu ja myös kansalaiskeskustelu poliitikkokeskusteluineen olisi varmaankin paikallaan.