Talonpoikainen vesimanttaali koostuu rannanomistajan ja siihen liittyvän asutuskylän kotitarveoikeudesta vedellä, siirtokylien mahdollisesta varaumasta vedellä sekä kruunun osuudesta. Kaikki nämä kohteet  rajataan ns. Välirajalaissa. Se merkitsee kylien välirajojen käymistä ja kunkin kylän oikeuden erottamista veden käyttöä varten. Rannanomistajakylän sekä ainakin siirtokylävarauman suhteen vallitsee se tosiasia, että kummankin tarpeet täytyy kotitarpeina tyydyttyä jatkuvasti ajan kuluessa. Kruunun osuudesta en osaa sanoa millainen se on, muuta kuin, että sellainen on olemassa. Siirtokylävarauma on vesiosuus, joka ei kuulu pääkylän omistajille. Laissa sanotaan, että pääkylän maille voidaan perustaa siirtokylä. Ei siis sanota, että pääkylässä, vaan nimenomaan tarkoitetaan rajapiirin sisäistä aluetta eikä omisteta pääkylän oikeutta ( ei olla siinä oikeudessa ). Siirtokylän oikeus vedellä on eri asia kuin sanottaisiin vedessä, sillä ei omisteta pääkylän vettä. Kuitenkin kaikki pääkylän ja siirtokylän oikeudet ovat kaikki kylän rajojen sisäpuolella, myös siirtokylän oikeus vedellä ja kruunun osuus vedellä ( Välirajalain mukaan käsitellään vesialueita ).