Sen periaatteen merkitys ja sisältö, että tontti määrää pellon, pelto metsän, metsä ruokosaran ja ruokosara veden on selvinnyt minulle vasta joitakin aikoja sitten. Siis yhden manttaalin tontti mahdollistaa yhden manttaalin pellon omistuksen ja yhden manttaalin pellon omistus mahdollistaa yhden manttaalin metsän omistuksen ja yhden manttaalin metsän omistus mahdollistaa yhden manttaalin ruokosaran omistuksen ja yhden manttaalin ruokosaran omistus mahdollistaa yhden manttaalin vettä omistuksen. Kerroin on 1 prof. Langin kirjan mukaan ( 1900 luvun alun teos ). Yksi manttaali peltoa on Etelä - Suomessa n. 9 ha. Manttali tarkoittaa man talet eli ruokakunnan perheen päätä ( aviopuoliso, yleensä ). Kirjoitin Maanmittauslaitoksellekin asiasta, mutta tuo em. määrittäminen ei ollut täysin tiedossani. Kirjoitin lähinnä esim. siirtokylästä ja olen laatinut asiasta muistion, jossa ei käsitelty asiaa em. määrityksen suhteen.