Koko maapallon taloustoimessa merkitsee idealismi Jumalan Just on Time - talouksineen valtaisaa käännettä. Kun ravintolassa nauttimasi pihvi on filosofisesti sinun ja Jumalan kuvitelmaa - vailla fyysistä todellisuutta - niin missä on maailman nälkäongelma sen jälkeen ? Ei sellaista ole. Kunhan vain saamme tietoomme tosi filosofian ja siihen viittaavat todisteet.

Niin, talonpoikaiseen maanomistukseen - yhä voimassa olevan lain ja oikeusjärjestyksen mukaan -  Suomessa kuuluu ainoastaan kotitarveoikeus. Lisäksi Isojaon jälkeenkin voi talonpoikaiselle maalle eli pääkylän maille perustaa siirtokylän maksamatta maasta mitään. Lisäksi on kuninkaan Ontuvaa Eriksonia varten laatima osatalokasmenettely, jolloin tullaan talon omistajaksi manttaalien suhteissa maksamatta mitään. Lisäksi kylän ( = talon ) mailla kruunu omistaa osuutensa ja on mailla varautuma tulevia siirtokyliä varten. Kummatkin seikat pitäisi näkyä myös nykyajan maatilataloudessa ( metsätalousosuudessa ). Lisäksi vanhan säädännön mukaan suot eivät pääsääntöisesti kuulu talonpoikaiseen maanomistukseen. On tietysti selvää, ettei kotitarveoikeus voi olla puunhankinnan ja viljelyn perusta nykyaikana. Mitä pitäisi tehdä ?