Into - kustannuksen kirja saapui postissa. Kirja kertoo julkisen sektorin taloudesta, siitä kuinka sitä kirjoittajan mukaan tarvitaan. Kirja on ultraliberalismin vastainen kirja. Uskoisin, että alalta tulee myös muita kirjoja. Nykyäänhän kyllä ultraliberalismi on vallanut alaa huomattavissa määrin.

Luin toisen taloustieteen alan kirjan, jossa mainittiin keynesiläisittäin, että injektio talouteen tuottaa kertoimella 5 tuottoa takaisin. Kuitenkin liberalistit väittivät, että kerroin on 1. Mutta jotkut liberalistit ovat luopuneet kannastaan. Mielenkiintoista.