Kun yksi hetaari metsää kasvaa n. 3 kuutiometriä vuodessa, merkinnee se järkevänä taloudenpitona n. 300 rungon runkolukua hehtaaria kohden. Tämä tarkastelu on vain teoreettista pyörittelyä ja metsänhoitajat osaavat selittää asian siten kuin kuuluukin. Tämä merkitsee Isojaossa syntyneiden talojen muodostaman maanjaon puitteissa sitä, että talon metsäalan ollessa n. 400 ha puun kasvua on talolla käytössä n. 1200 kuutiometriä. Mutta vain kotitarpeeseen on oikeus, joten mikään talo ei kuluta vudessa 1200 kuutiometriä puuta kotitarpeinaan. Tämä on johtamassa kokonaan uudenlaiseen ajatteluun metsämanttaalin rakenteessa. Olen pohtinut siirtokylävarauman mahdollisuutta sekä kruunun mahdollista osuutta talonpojan rajapyykien sisäisellä metsäalalla. Mutta haluan säästää voimavarojani kokonaan muuhun asiaan.